آرشیو لیست قیمت

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 کیت دیسک پرداخت و نوار استریپ Microdont کیت دیسک پرداخت و نوار استریپ Microdont 420,000  420,000  ---
2 گلاس آینومر لوتینگ GC Fuji I گلاس آینومر لوتینگ GC Fuji I 340,000  340,000  ---
3 گلاس آینومر ترمیمی لایت کیور GC – fuji II LC GOLD گلاس آینومر ترمیمی لایت کیور GC – fuji II LC GOLD 350,000  350,000  ---
4 پین داخل کانال 50 عددی Cina Dental پین داخل کانال 50 عددی Cina Dental 70,000  70,000  ---
5 سرآینه اکونومی هاننکرات Hahnenkratt Economy سرآینه اکونومی هاننکرات Hahnenkratt Economy 125,000  110,000  15,000 
6 MTA Proroot MTA Proroot 210,000  230,000  20,000 
7 اسید اچ دنفیل اسید اچ دنفیل 37,000  37,000  ---
8 باندینگ FGM باندینگ FGM - Nanoamber 240,000  240,000  ---
9 کامپوزیت 3m کامپوزیت 3M - P60 400,000  420,000  20,000 
10 مناسب ترمیم های خلفی و قدامی کامپوزیت 3m Filltech Z250 390,000  390,000  ---
11 یونیت و صندلی پارس دنتال مدل K24 یونیت و صندلی پارس دنتال مدل K24 26,500,000  26,500,000  ---
12 توربین پوش باتن CROCO توربین پوش باتن CROCO 520,000  520,000  ---
13 آمالگاموتور کپسولی دیجیتال عاج طب آمالگاموتور کپسولی دیجیتال عاج طب 1,650,000  1,650,000  ---
14 سمان selfcem سمان رزینی دوال کیور Selfcem 396,000  396,000  ---
15 گلاس آینومر ترمیمی xtracem گلاس آینومر ترمیمی xtracem 200,000  200,000  ---
16 cavex-ca37 آلژینات Cavex ca-37 85,000  85,000  ---
17 گلاس آینومر خلفی xtracem-P گلاس آینومر خلفی xtracem-P 290,000  290,000  ---
18 گلاس آینومر Xtracem LC گلاس آینومر Xtracem LC 300,000  300,000  ---
19 گلاس آاینومر لوتینگ XtraLute گلاس آینومر لوتینگ XtraLute 210,000  200,000  10,000 
20 سمان کربوکسیلات Polycem سمان کربوکسیلات Polycem 170,000  170,000  ---
21 سمان selfcem سمان رزینی دوال کیور Selfcem 396,000  396,000  ---
22 MTA Medicept 395,000  395,000  ---
23 گاز دندانپزشکی نفیس 30,000  30,000  ---